Lời bài hát buồn chi em ơi

Sầu mà đưa ra em lúc quốc gia cần trai hùng.Buồn mà bỏ ra em mai anh về trong nắng êm.Đừng vì chia ly làm nản chí nam nhi.Vui lên đi cùng mong thề, rồi tương lai anh vẫn về. Em ơi! Anh đi bởi vì nước non mình chờ chờ.Muôn quân sẽ reo lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nợ nước song vai gánh nặng. Bi đát chi biện pháp xa do ngày vui sẽ không xa. Bây giờ anh đi vì ao ước duyên mình rất đẹp màu. Bao năm chia tay là mấy trong vạn ngày sầu? Vui lên đi em rượu tiễn sao ko uống cạn, nhằm anh bước tiến cho phỉ chí mộng làm cho trai.Một thời hạn qua việt nam vui niềm thái hòa. Trời Việt âu ca Xuân qua thềm mơn cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy. Em xin dâng ngàn giờ cười khuyến mãi người anh yêu trong cả đời.

Bạn đang xem: Lời bài hát buồn chi em ơi


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phương Uyên Thiều Bảo Trang, Vì Sao Thiều Bảo Trang Yêu Phương Uyên


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.